Metoder og strategier

Et langsiktig og komplekst utviklingsarbeid krever klare arbeidsmetoder, roller og ansvarsforhold i arbeidet. Nasjonale og internasjonale erfaringer om temaet, og Husbankens egne erfaringer fra sitt engasjement i Groruddalsatsingen, ligger til grunn for områdeløftarbeidet.

Erfaringene tilsier at mobilisering av lokalområdets egne ressurser og lokal medvirkning er helt nødvendig for å nå målene i områdeløftarbeidet. Det benyttes ulike metoder og strategier i dette arbeidet.

Veileder i lokal samfunnsutvikling
Norsk senter for Bygdeforskning har laget en veileder i hvordan drive fram gode lokale utviklingsprosjekter. I veilederen er det samlet gode råd, varsel om fallgruver og erfaringer lokale og regionale prosjekteiere har gjort seg gjennom fire år med småsamfunnssatsing. Oppsummeringen viser at det er mange felles erfaringer som er gjort både når det gjelder forankring, mobilisering, støtte til lokale prosjektledere og hvordan få god nok trøkk i gjennomføring av tiltakene.

Medvirkning og mobilisering    
Her presentere notater og rapporter om ulike metoder og strategier knyttet til arbeidet med lokal mobilisering og medvirkning. En del av disse er fra Danmark som har lang erfaring med nettopp denne type arbeid.