Erfaringer

Her finner du aktuelt erfaringsmateriale fra europeiske områdesatsinger, evalueringer fra områdeløft i Groruddalen, og oppsummeringer fra studieturer Husbanken har arrangert. Vi håper dette materialet gir et nyttig innblikk i arbeidet og at det inspirerer til å foreta egne reiser for erfaringsinnhenting.

Europeiske erfaringer
Flere land i Europa har i lengre tid arbeidet med områdesatsinger i utsatte boområder. Her har vi samlet notater og rapporter om temaet. Materialet omfatter både generelle oppsummeringer og mer spesifikt materiale relatert til bestemte satsinger.

Evalueringer
Evaluering gir mulighet til å lære av positive og negative erfaringer og måle resultater. Innenfor områdeløftarbeidet i Groruddalen har Husbanken knyttet til seg en ekstern følgeevaluator. Det foreligger så langt to rapporter fra dette evalueringsarbeidet (pr.1.12.2010). Rapportene gir interessant og verdifull kunnskap om en rekke sider ved områdeløftene i Groruddalen.

Feltstudier
Felles studieturer er viktige for innhenting av ny kunnskap og erfaringer. Felles inspirasjon og diskusjon øker også mulighetene for relevant kunnskapsoverføring.
Erfaringer fra satsinger i andre nordiske land er ofte særlig relevante på grunn av velferdspolitiske likhetstrekk. Boligpolitikken varierer imidlertid betydelig mellom de nordiske land. Eksempelvis kan eierform til bolig gi ulikt incitament til medvirkning og deltagelse i bomiljøet.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.