Planleggingsmateriale

Materialet omfatter studier, analyser, planer, notater m.v. knyttet til fem ulike planleggingstema. Dette materialet, samt hjelpeverktøy , som maler, skjema mv. , håper vi vil være til inspirasjon og nytte for deg som er involvert og interessert i områdeløftarbeid. Materialet er hentet fra satsinger her til lands og andre land.

Planleggingsmaterialet er først og fremst innrettet mot involverte aktører i områdeløft, særlig prosjektledere og prosjektdeltakere, men vil også være til nytte for politikere, fagfolk og andre med interesse og engasjement for temaet.

Materialet vil bli løpende oppdatert og videreutviklet.