Kongen kommer til ungdomskonferansen

Ungdomsrådet i Bydel Grorud har, gjennom bydelsdirektør Helge Jagmann, sendt invitasjon til Kongehuset. Kongen har svart ja og gjester konferansen på Hotell 33, Økern, den 27. mars.

Arrangementet er den andre ungdomskonferansen som avholdes i Bydel Grorud. Det er ungdomsrådet selv som skal gjennomføre konferansen.

Fra ungdomskonferanse 2011De tre ungdomskolene i bydelen har allerede avholdt forhåndskonferanser for å forberede og velge ut temaer som ungdommene synes er viktigst å formidle videre som satsingsområder. Omlag tusen elever har bidratt med ideene sine, og presentert disse under de ulike forhåndskonferansene omkring på skolene.Konferansen er et tiltak i prosjektet “Ungdom, medvirkning og demokrati”. UNGMED er et prosjekt i regi av Områdeløft Ammerud, og har som hensikt å styrke ungdommenes deltakelse og medvirkning på alle offentlige arenaer i Bydel Grorud.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.