Kong Harald besøkte Furuset Idrettsforening og Alnaskolen

Idrett, frivillighet, forebyggende arbeid og mestring sto i fokus da Hans Majestet Kong Harald besøkte Furuset Idrettsforening og Alnaskolen for unge ledere.

I en samling på Furuset Forum ble de store linjene i ungdomsarbeidet i bydelen presentert for Kongen. Sahra Jaber og Sakan Karwan Aref fra Alnaskolen fortalte Kong Harald og publikum om sine erfaringer rundt deltagelse i Alnaskolen.

– Vi var veldig spente, og vi synes det var en stor ære at Kongen kom på besøk til oss. Det er veldig viktig at vi får vist fram Alnaskolen, sier Sahra fra Alnaskolen. Hun er blitt et talerør for ungdom i hele bydelen.

Kong Harald med ungdom fra Alna

Kong Harald sammen med Vidar H. Noreng og ungdom fra Alnaskolen, S.T.O.L.T-prosjektet og barn fra Furuset IF`s allisanseforeninger (foto: Bydel Alna)

Stor frivillig innsats i Alna
Vidar H. Noreng, en av initiativtakerne til Alnaskolen var både glad og stolt over at Kong Harald tok initiativet til dette besøket.

Noreng ønsket å gi Kongen et innblikk i det omfattende forebyggende arbeidet i Bydel Alna, det lokale samarbeidet og ulike måter å organisere frivillighetsarbeidet på.

Frivilligheten har vært i rask endring de senere årene. Interessen for å påta seg lederroller innen frivillig arbeid var synkende i bydel Alna som i resten av Oslo. Å snu denne trenden gjennom å engasjere og motivere lokal ungdom, var utgangspunktet for Alnaskolen. Skolen startet våren 2008 som et samarbeid mellom Furuset Idrettsforening, Bydel Alna og Idrettens Samarbeidsutvalg. Målet er å gi de unge nødvendig teoretisk og praktisk kompetanse og trygghet til å ivareta aktuelle funksjoner og roller på en god måte.

Alnaskolen tilbyr lederkompetanse i ungdomsmiljøene på Furuset og bydel Alna. Skolen er et tilbud til unge i alderen 15-25 år som ønsker å ha en lederrolle i aktiviteter i lokalmiljøet, det være seg innenfor idrett, andre fritidsaktiviteter eller annet lokalt engasjement.

Groruddalssatsingen har gitt økonomiske rammer og faglige muligheter for et offensivt forebyggende barne- og ungdomsarbeid og ulike former for lokalmiljøarbeid på Furuset. Parallelt med dette har Bydelsadministrasjonen og våre politikere over tid bygget opp Oslos beste fritidsarenaer, der de ulike offentlige og frivillige drevne tiltakene har et tett samarbeid og utfyller hverandre.

Vi har innsett at et tett og formalisert samarbeid i stadig utvikling er nødvendig. Enten man jobber i politiet, skole, barnevernet, bydelens ulike ungdomstiltak eller i ulike frivillige aktiviteter må vi gjøre hverandre gode. Ingen av partene blir norgesmester i forebyggende arbeid alene, sier Vidar Noreng.
I en bydel der befolkningen kommer fra nærmere 150 opprinnelsesland er det å ha synlige og gode unge rollemodeller særdeles viktig. Og ikke minst. Det er de som går på Alnaskolen i dag som er framtidas foreldre i vår bydel, føyer ham til.

Motivasjon og engasjement
Sakan og Sahra er enige i at Alnaskolen har både forandret og blitt en stor del av livene deres.  For Sahra sin del var det start på politisk engasjement og ført til en aktiv deltakelse i bydelsutvalget i dag.  Sakan tror at uten Alnaskolen ville ikke han vært leder i Norges eneste organiserte Sakan peker på at med det målrettede ungdomsarbeidet på Furuset har oppvekstsvilkårene blitt betydelig bedret. De unge har fått et omfattende fritidstilbud der idrett, ungdomskultur og egen innsats fra de unge selv skaper en egen positiv dynamikk. Samtidig er det etablert gode oppfølgingstiltak for de som faller fra, eller står i fare for å falle ut av fellesskapet.

– Jeg fant meg et nytt hjem her. I starten var jeg her nesten hver dag. Furuset Forum er et åpent hus hvor alle er velkommen, sier Sakan.

Ungdommene tok med Kongen til en omvisning i idrettshallen. Først til håndballhallen der barn drev med allidrettsleker og håndballskole. Ungdom fra Alnaskolen trente barna. Noen av dem tok en pause for å fortelle Kongen om håndball og hvilke andre aktiviteter hallen brukes til. Derfra gikk turen videre til ishallen, der det var full aktivitet med fotball, dans og parkour,  og inline-hockey.

Ungdom delte sine erfaringer
Kongen tok seg tid til å møte tre mindre grupper av unge for å høre om deres erfaringer. Blant temaene var det idrett, frivillighet og lokalt engasjement, forebyggende arbeid og samfunnsengasjement. Og til slutt fortalte ungdommen Kongen om S.T.O.L.T.–prosjektet i bydelen.

Ungdomsprosjektet
Bydel Alna har utviklet et 6-måneders opplæringsprogram for utdanning av ungdomsarbeidere. S.T.O.L.T.–prosjektet er et samarbeid med NAV og retter seg mot unge voksne i alderen 18- 30 år i bydelene Alna, Grorud og Stovner. Rikke Utengen, Glenn Gulbrandsen og Abdi Ali Mohammed hadde samtale med Hans Majestet Kong Harald, Ordfører Fabian Stang og prosjektleder Synnøve Malmo Karlsen. Kongen var imponert over det de engasjerte ungdommene kunne fortelle.

For første gang på mine snart 40 år som barne- og ungdomsarbeider føler jeg at vi ikke snakker i festtalespråk hva gjelder forebyggende arbeid, og jeg er glad for at HM Kong Harald ville se hva ungdommen får til i Bydel Alna, påpeker Noreng.