Kommentarer fra bydelsdirektøren i Bjerke, Kari-Anne Mathisen

Hvilken merverdi har områdeløft hatt for bydelens rolle som samfunnsutviklingsaktør?

Se og hør innlegget til Kari-Anne Mathisen

Bydelsdirektør i Bjerke, Kari-Anne Mathisen mener Bydelen gjennom områdeløftarbeidet har beveget seg fra en rolle som driftsoperatør til å bli en lokalsamfunnsutvikler. Bydelens styrke ligger i den særlige kunnskapen og kontakten vi har med lokalbefolkningen, - en styrke hun mener var blitt vesentlig utviklet gjennom områdeløftarbeidet. - Denne kontakten og dialogen med beboerne har vært av uvurderlig betydning i arbeidet,- sier hun.

Bydelsdirektør Mathisen legger ellers mye vekt på betydningen av at de verdifulle nettverkene og relasjonene som nå er utviklet både til lokalbefolkningen, ulike offentlige aktører og andre, nå må vedlikeholdes og utvikles videre framover. - Og så må den kunnskapen og kompetansen vi nå har opparbeidet innenfor områdeløftarbeidet implanteres inn i linjen, - understreker hun.