Kommentarer fra bydelsdirektør i Bydel Alna, Erik Kjeldstadli

Hvilken merverdi har områdeløft hatt for bydelenes rolle som samfunnsutviklingsaktør?

Se og hør innlegget til Erik Kjeldstadli

Erik Kjeldstadli mener områdeløftarbeidet en vitaminpille. Arbeidet gir bydelene nye muligheter i rollen som lokalsamfunnsutvikler. Nye samarbeidsrelasjoner med ulike aktører etableres og videreutvikles. Ny kunnskap og kompetanse tilføres bydelene, og kunnskapen om- og dialogen med lokalbefolkningen er blitt vesentlig styrket.

- Og det nytter! sier bydelsdirektøren, som ellers legger vekt på verdien av det økte samarbeidet med andre offentlige aktører og lokalbefolkningen områdeløftet fører med seg. –Områdeløftet har tilført bydelen nye arbeid- og prosessmetoder og gitt ansatte i bydelen mye økt kunnskapen og kompetanse. - Vi er rett og slett blitt dyktigere,- sier han.