Introduserer områdeløft på Ammerud

11. oktober inviterte Bydel Grorud til nærmiljøkonferanse i forbindelse med oppstart av områdeløft på Ammerud. Deltakere var representanter fra ulike institusjoner og fagfelt i bydelen og fra ulike etater i Oslo kommune

Samarbeid og felles forståelse er sentralt, understreket Ole-Jørgen Pettersen. Han er koordinator for Groruddalssatsingen i Bydel Grorud og brukte anledningen til å orientere om nærmiljøet på Ammerud og innfallsvinkelen til arbeidet. 
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har på oppdrag fra Bydel Grorud kartlagt ressurser og muligheter, styrker og svakheter for delbydelen. Dette utgjør en viktig del av erfaringsgrunnlaget til områdeløftet. Analysen oppsummeres i rapporten: ”Vi her på Ammerud - fellesskap og skillelinjer i et lokalsamfunn i Groruddalen”. Programleder for Ammerud, Cecilie Kjølnes Skaar  presenterte hovedtrekk og funn fra NIBRs kartlegging.  

 Ammerud
  Ammerud områdeløft (foto: Husbanken)

Workshop og referansegruppe
Konferansens andre del ble brukt til å holde workshop for deltakerne, som framover skal fungere som en egen referansegruppe for områdeløftet på Ammerud. Gruppa inviteres med for å gi innspill til programplanen. Denne utarbeides i høst. Under workshopen var referansegruppa med å drøfte de strategiene som ble foreslått i NIBRs rapport. Bydel Grorud ønsker å bruke tilbakemeldinger og innspill i neste års handlingsplan for Ammerud. 

Områdesatsingen trenger erfaringer, lokalkunnskap og fagkunnskap. Ut fra dette kan vi sammen skape masse engasjement og idéer, sa programleder Cecilie Kjølnes Skar i områdeløft Ammerud, Bydel Grorud.

Bydel Grorud vil også involvere beboere og lokale krefter i arbeidet og skal gjennomføre et åpent møte i løpet av høsten 2011.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.