Hva skjer på Linderud?

Det var stor oppslutning og bredt engasjement rundt Bydel Bjerkes workshop om nytt områdeløft som inkluderer Linderud.

Samlingen fant sted 21. oktober, på Hotel 33 Økern, og hensikten med møtet var å skape engasjement rundt den nye områdeløft-satsingen knyttet til Linderud, i Bydel Bjerke.   

– Intenst og livlig engasjement i de åtte gruppene ga fruktbare workshop-resultater. Dette blir et godt redskap i bydelens videre prosess med utarbeidelse av programplan og handlingsplan for 2012, forteller programleder Øystein Bettum i områdeløft Linderud, Bydel Bjerke.   

Bydel Bjerke er opptatt av og satser på å involvere befolkningen og alle aktørene i det nye området. Lokal forankring er en forutsetning for utvikling av et område;

– Uten at beboerne og aktørene føler eierskap til prosessene og tiltak, kan ikke man skape en langvarig og robust utvikling, tilføyer Bettum.

 

Linderud fra luften

 Linderud fra luften (Foto:Bydel Bjerke)   

Fokusområder
Bydelene har kategorisert ideene fra gruppearbeidet under fire hovedtema:

  • stedsutvikling

  • fysiske grep

  • oppvekst

  • bomiljø   

Når det gjelder stedsutvikling er det forslag om arbeid med Saudalen, Linderud gård, Vollebekk – Brobekk og Bjerkedalen mange gjerne vil prioritere. 
Det nye områdeløftet Linderud har fire innsatsområder og temaene i gruppearbeid tilsvarer disse.   

– Men alle områdene er deler av en helhet og må sees i sammenheng. Mange punkter overlapper hverandre og kunne vært plassert under flere overskrifter, understreker programlederen.

– Vi fikk inn utrolig mange innspill og holder nå på å sortere og kategorisere disse. Alt skal med i den videre arbeidsprosessen, sier Bettum.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.