Husbankens Områdeløft- metoder, erfaringer og resultater

Hva mener Husbanken med begrepet områdeløft og hvorfor satser Husbanken på dette?

Se og hør Tore Olsen Prans foredrag

Områdeløft er en samlet innsats i et område, kjennetegnet av levekårsutfordringer og karakterisert ved uheldige utviklingstrekk der kulturelle, sosiale, økonomiske og fysiske prosesser påvirker hverandre og bidrar til en nedgradering av et område. Områdeløft utfyller de tradisjonelle velferdsordningene gjennom en satsing på ulike fysiske og sosiale tiltak, der lokalsamfunnet vil bidra. Hensikten er å bremse en negativ utvikling.

Fire geografisk avgrensede områder ble i 2007 pekt ut som innsatsområder: Furuset i Bydel Alna, Veitvet-Sletteløkka i Bydel Bjerke, Romsås i Bydel Grorud og Haugenstua i Bydel Stovner. I 2011 kom det fire nye løft: Lindeberg i Bydel Alna, Linderud i Bydel Bjerke, Ammerud i Bydel grorud og Stovener sentrumsområde i Bydel StovnerHusbanken har nå vært inne i områdene i fire år med en økonomisk støtte på totalt 120 millioner kroner til en rekke tiltak. Fra 2012 er satsingen på områdeløft i Husbanken utvidet med Årstad Bydel i Bergen og områdeløft Saupstad - Kolstad i Trondheim.

Synlige resultater
Skal man lykkes med områdeløft må synlige resultater realiseres raskt. Kun resutater vil sikre legitimitet til å videreføre en satsing over tid. Og områdets ledelseskapasitet må økes. Det vil si at flere må få god skolering i krevende oppgaver. Antall ressurspersoner, foreninger og lag, må økes i området. Det må videre skapes et grunnlag for langsiktige strategiske utviklingsmuligheter, byutviklingsgrep og områdeplaner. Bedre sektor- og aktørsamhandling, spesielt innen offentlig sektor, er helt avgjørende. Husbankens områdeløft må suppleres av sektorinnsats på individnivå.