Kontaktpersoner for områdeløft i Region øst

Det boligsosiale arbeidet er høyt prioritert i Husbanken. Områdeløftarbeidet i Groruddalsatsingen er integrert i dette arbeidet.

Det er seksjonen for samarbeids- og kunnskapsutvikling som har ansvar for Oslosatsingen for Boligsosialt utviklingsprogram (Boso) som er Region østs utviklingsprogram innenfor det boligsosiale feltet.


Karin Lindgård

seksjonsleder og Husbankens representant i programagruppe 3A og SUG
TLF: 416 48 313 / e-post: karin.lindgaard@husbanken.no 

Katrine Mauseth Woll

koordinator overfor Oslo kommune
Tlf.: 22 96 17 32 - 416 52 785 / e-post: katrine.woll@husbanken.no

Morten Skjennem

avtaler, evalueringer og Bomiljøtilskudd
Tlf.: 22 96 17 34 - 957 45 909 / e-post: morten.skjennem@husbanken.no

Siri Helle

observatør for innsatsområder i bydel Stovner
Tlf.: 22 96 17 22 - 994 90 409 / e-post: siri.helle@husbanken.no

Arne Johnsen

observatør for innsatsområder i bydel Bjerke og Alna
Tlf.: 22 96 17 31 - 901 39 730 / e-post: arne.johnsen@husbanken.no

Siri Sandbu

observatør for innsatsområde Grorud
Tlf.:22 96 16 49 - 970 11 749 / e-post:siri.sandbu@husbanken.no