H.M. Kong Harald møtte ungdom i Bydel Grorud

Dans og rapinnslag satte rammen for ungdomskonferansen og UngMed på hotell 33 denne uken. Ungdomsdelegater i Bydel Grorud trakk frem seks viktige saker de presenterte for Kongen og ordfører Fabian Stang.

H. M. Kong Harald og ungdom fra Grorud 
 H M Kong Harald med ungdommen fra Grorud (foto: Husbanken)

Målet med prosjektet UngMed er å legge til rette for at ungdommer med ulik bakgrunn kan engasjere seg og samarbeide om å skape visjoner i politikken, frivillige organisasjoner, borettslagsstyrer og idrettslag.
Prosjektet UngMed (ung medvirkning) inngår i områdeløftet på Ammerud.

Ved oppstart av UngMed fikk alle elever fra 8 – 10 klasse på Apalløkka, Bjøråsen og Groruddalen skole utlevert seks temaer som de skulle diskutere og formulere saker ut i fra. Disse temaene er hentet fra Oslo kommunes kommuneplan 2013 (Planstrategi og planprogram” høringsutkast august 2011).

Voksne ingen adgang
Før Kongen ankom kl. 14:00 var konferansen lukket for voksne. Valgte representanter de tre skolene, Grorud Ungdomsforum, klubbrådene i de fire ungdomsklubbene i bydelen, samt valgte representanter fra idrettsforeningene og Røde Kors ressurssenter brukte dagen til å diskutere og stemme frem seks saker fra hele 145 forslag som var kommet inn i flere innledende konferanser og møter.

Temaene og de seks sakene som ble valgt:
1. Utdanning: Bedre lærere
2. Fritid: Treningssenter for ungdom under 16 år
3. Levekår: Bedre tiltak for å få unge ut i arbeid
4. Nærmiljø: Bedre utebelysning
5. Miljø: Billigere kollektivtransport
6. Mangfold: Kulturdag/uke på skolen

Etter presentasjonene fikk gjestene (F.eks. BU representanter) besøke komiteene i grupperom og gi innspill til ungdomsdelegatene. Sakene vil nå bli behandlet av bydelsutvalget, driftsstyrene på skolene, ungdommens bystyremøte, med flere.

For Kongen var det viktig å lytte:
– Jeg prøver å følge opp det jeg sa i nyttårstalen min, dette med betydningen av samtaler og at ungdommen skal bli hørt. Kongen sa også at han vil delta på flere aktiviteter i Groruddalen i løpet av våren. – Jeg har ikke vært her så mye og er interessert i det som foregår her, sa han.

UngMed- for nærmiljøet og storsamfunnet
–Det er jo SÅ bra at Kongen og ordføreren prioriterer dette! Det viser at arbeidet for å styrke ungdommenes deltakelse og medvirkning på alle offentlige arenaer er viktig, understreket programleder for områdeløft på Ammerud, Cecilie Skar.

–Økt deltakelse i demokratiske prosesser blant ungdom på Ammerud og i bydel Grorud for øvrig sett i et større, langsiktig perspektiv kan gi bydelen og Groruddalen en sterkere stemme. Bydelen får styrket sin sosiale kapital og blir bedre rustet til å takle utfordringer med en befolkning som har økt forståelse for hverandres likheter og ulikheter. Vi tror også at en slik konferanse som involverer ungdom gir en god innføring i vårt eget lands samfunnsprosesser.

– Ungdom skal bli tatt på alvor og se at engasjementet nytter, avslutter programlederen.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.