Helhetstenkning på Romsås

Samarbeid med beboerne er en forutsetning for å få til gode og attraktive lokalsamfunn. Ole-Jørgen Pettersen, koordinerende prosjektleder for Groruddalssatsingen i Bydel Grorud, forteller om aktiviteter som styrker lokalmiljøet.

Se og hør foredraget

Romsås er stedet for områdeløft i Bydel Grorud.foto:Ole Jørgen Pettersen Dette området består av syv borettslag hvor det er investert mer enn 1,7 milliarder i fornyelse av eget boligområdet de siste årene. Ole Jørgen Pettersen, som også er leder for avdeling og samfunn i Bydel Grorud, forteller om ulike innsatsområder som er iverksatt som følge av omfattende stedsanalyse og intervjuer med over 700 beboerne i en campingvogn på Romsås. Et felles ønske var flere møteplasser og utvikling av Romsås senter.

Utviklingen av Romsås senter er den største utfordringen for å få til et attraktivt og bærekraftig nærmiljø, og å finne alternative bruksmåter til det som i 2007 ble omtalt som "dødens korridor". Dessuten å sikre forvaltning og godt vedlikehold av de offentlige fellesområdene.

Gjenåpning av Svartjern har vært et svært prosjekt, og flere tusen var tilstede ved åpningen i 2009. Humleby og Bjøråsen fotballbane er andre eksempler på utvikling av nye møteplasser.

Romsås TV er blitt en arbeidsplass for mange av ungdommene som er kommet tilbake til skolen. Romsåsklubben har fått nytt liv gjennom "The Raven" som i løpet av 2010 har hatt mer enn 4500 brukere. Viktige erfaringer fra områdeløftet på Romsås, er knyttet til medvirkning, tidsbruk og tydelighet på roller og ansvar sier Ole-Jørgen Pettersen.

Les mer om Groruddalsatsingen i Bydel Grorud her