Helhetsperspektivet på Furuset

Samarbeid med beboerne og felles innsats er en forutsetning for å få til gode og attraktive lokalsamfunn. Erik Kjeldstadli, bydelsdirektør i Bydel Alna forteller om utviklingen av Furuset senterområde.

Se og hør foredraget

Helhetlig innsats har vært overordnet perspektiv for områdeløftet på Furuset i Bydel Alna. Furuset består av både det "gamle" og det "nye" Furuset. Det gamle er mer enn 150 år med enebolig- og småhusbebyggelse. Det nye Furuset er fra 70-tallet og består i hovedsak av konsentrert boligbyggelse, organisert i borettslag.

Erik Kjelstadli, bydelsdirektør i Bydel Alna, forteller om hvordan lokale myndighetene har påtatt seg rollen som lokal samfunnsutvikler og jobbet systematisk for å involvere alle deler av befolkningen.

Mange tiltak
Med mål om å få det trygt, rent og trivelig på Furuset, er det utviklet mange nye tilbud. Felles uteområder er blitt rustet opp, det er kommet lys i utelampene. Flere hundre beboere har tatt del i "Bo sammen kurs". Første del av utbyggingen av Verdensparken har startet opp og ungdommer har gjennom arbeidsgrupper sett på mulighetene for fortetting og videre utbygging på Furuset. Det er laget mentale kart for Furuset 2016.

– Vi har ikke landet ennå, er meldingen fra bydelsdirektøren, som brenner for å videreføre områdesatsingen. 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.