Haugenstua Torg: Endelig full ansiktsløftning

Bydel Stovner og OBOS Forretningsbygg har sammen utarbeidet forslag på hvordan torget kan gjøres mer attraktivt og levende. 

Tidlig i arbeidet med Områdeløftet på Haugenstua ble det tydelig at torget og torgets omkringliggende bygninger var det som sterkest bidrar til å skape dårlig omdømme på Haugenstua. Torget og det gamle senteret fra 1970-tallet har de siste tiårene hatt en gradvis reduksjon av tilbud i tillegg til fysisk forfall. I den sosiokulturelle stedsanalysen som danner utgangspunkt for mye av utviklingsarbeidet på Haugenstua, kom det frem at folk opplever torget som utrygt og lite attraktivt.
- For at vi skal lykkes med Områdeløftet på Haugenstua blir det svært viktig å til forandringer på torget, sier Signe Høeg, leder for Områdeløftet på Haugenstua.

 Skisse fra nytt torg på Haugenstua
Torget som Møteplass (Illustrasjon: Bydel Stovner)

Mange muligheter
Mange mindre tiltak er gjort de siste par årene, men selve de store endringene har latt vente på seg. Bydelen har gjennom hele prosessen med Områdeløftet hatt tett kontakt med OBOS Forretningsbygg AS, som eier torget og bygningene rundt. Bydelen er også en stor og viktig leietager av lokalene tilknyttet torget, med Haugenstua Scene, Nærmiljøsenter og et dagsenter.
Bydelen mener at selve torget har et stort potensial og kan bli et mye mer attraktivt uterom og mer brukt møtested. Bydelen har bidratt til ny utemøblering og gjennomført dugnader. I regi av Groruddalssatsingen holdes det også jevnlig markedsdager og mindre arrangementer for å skape liv på torget.
-Mer omfattende forbedringer og oppgradering av torget og bebyggelsen forutsetter at OBOS Forretningsbygg AS som eier senteret, deltar aktivt, understreker Signe Høeg. - Vi er derfor veldig glade for at vi nå har fått til dette samarbeidsprosjektet.
Elisabeth Sverdrup Braathen, som har ansvaret for Haugenstua Torg hos OBOS Forretningsbygg AS repliserer at det er viktig for OBOS nettopp å forvalte torget og omgivelsene på en bra måte, ettersom mange av beboerne i borettslagene omkring har tilknytning til OBOS gjennom sine ulike borettslag.

Fra nedslitt til innbydende
Fra dagens situasjon, med Haugenstua Torg som slitent byrom, ønsker partene seg et møtested som er velholdt og attraktivt. Til hjelp for å finne gode løsninger har man hyret inn Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS (NSW). Disse har utarbeidet forslag, og dette blir utgangspunktet når arbeidene starter, til sommeren. I forslaget er det lagt opp til nye baldakiner rundt plassen og bedret belysning. Det vil bli nye sittemøbler og ulike elementer som skal invitere til lek og opphold. På bakken er det ønske om å få til et nytt dekke og fasadene vil få en ansiktsløftning.

 Sentrale i prosjektet er fra venstre Bydelsdirektør Maria Brattebakke, Elisabeth Sverdrup Braaten fra OBOS Forretningsbygg, Signe Høeg Programleder for Områdeløftet på Haugenstua og Helen Sterud Prosjektleder for Torget som Møteplass.
Sentrale i prosjektet er fra venstre Bydelsdirektør Maria Brattebakke, Elisabeth Sverdrup Braaten fra OBOS Forretningsbygg, Signe Høeg Programleder for Områdeløftet på Haugenstua og Helen Sterud Prosjektleder for Torget som Møteplass

Målet i prosjektet er at torget skal fremstå i ny drakt i løpet av 2013 og at lokalene skal tiltrekke seg nye private og offentlige tilbud. Ingen lokaler skal stå tomme og deler av fasaden til samfunnshuset og kaféen skal åpnes mot torget, da flere av de tilbudene som er utviklet gjennom Områdeløftsatsingen i dag ikke oppleves som godt nok synlige. Ved å åpne fasadene og få flere til å dvele på torget vil aktivitetene både på Nærmiljøsenteret og Haugenstua Scene bli tydeligere. På denne måten håper bydelen og OBOS at flere opplever torget som trivelig, med gode og mangfoldige tilbud.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.