Haugenstua: Både middels og godt

Beboere på Haugenstua tenker først og fremst på området sitt som et godt sted å bo, viser funn i Apeland Informasjons nylig avsluttede omdømmeundersøkelse. Likevel er ikke alle respondenter like positive.

På oppdrag fra Bydel Stovner har Apeland Informasjon utført en omdømmeundersøkelse på Haugenstua. Undersøkelsen ble gjort i perioden mars til juni 2011, og besto av tre deler: 

  1. Omdømmeundersøkelse: En kvantitativ spørreundersøkelse om trivsel, omdømme og effekt av bydelens Områdeløft på Haugenstua.
  2. Kartlegging av ressurspersoner som vil bidra positivt i nærmiljøet på Haugenstua.   
  3. Veiledning og rådgivning om praktisk omdømmearbeid til bydelens ansatte og prosjektdeltakere i Områdeløft i form av workshops/samlinger. 
     
    Storstuen på Haugenstua 
    Lampen på Haugenstua storstue (foto: Husbanken)  

Muligheter og utfordringer
Undersøkelsen viser at det hersker ulike oppfatninger av Haugenstua:
Det er forskjell mellom unge og eldre, kvinner og menn, og mellom beboere med ulik kulturell bakgrunn. 

Det er mange beboere som er fornøyd med Haugenstua. Særlig barnefamilier trekker fram at det er et trygt og godt miljø for små barn å vokse opp i. På en annen side er det flere som opplever Haugenstua som et middels bra sted å bo, med dårlig rykte, og som mener at det ikke er bra med så mange innvandrere. 

Det er de yngre beboerne som sier at de er mest fornøyde med Haugenstua. De er stolte av bostedet sitt og opplever det som et godt sted å være. 

Også vurdert utenfra
Som en del av undersøkelsen ble en gruppe mennesker utenfor Haugenstua bedt om å komme med sine oppfatninger. Det viste seg at den eksterne målgruppen gjennomgående hadde negative oppfatninger av Haugenstua. 

– Vi ønsker å bygge videre på de unges stolthetsfølelse i omdømmearbeidet på Haugenstua. Det er viktig at positive stemmer kommer ut og fram, sier programleder Signe Høeg i Bydel Stovner.  

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.