Har “kartlagt” resultatene på Haugenstua

Arbeidet med Områdeløftet på Haugenstua startet i 2007 og avsluttes i 2013. Hvis du vil vite hva områdeløft har tilført og oppnådd, ta en kikk på kartet som Bydel Stovner har utarbeidet. Det er delt ut til alle beboerne i området og gir oversikt over hva som har skjedd på Haugenstua siden oppstarten. De fleste prosjektene er ferdige, mens noen fortsatt er under arbeid.

Bydel Stovner har fått til en rekke arrangementer og aktiviteter med stor suksess. Blant annet gjennomføres festivalen Minimela hvert år. Dessuten har torgdager med kulturinnslag og ulike tilbud på Nærmiljøsenteret vært populære. Det er mange aktivitetstilbud for barn og unge på ulike møtesteder. Bydelen tilbyr lokaler til foreninger og grupper i befolkningen og gir også kurs og undervisning i norsk.

Prosjekt-Kart

 Kart over prosjektene på områdeløft Haugenstua (Bydel Stovner)

Siden oppstart av områdeløft-programmet i 2007 og også gjennom Groruddalssatsingen, har bydelen gjennomført flere fysiske tiltak som har bidratt på en positiv måte til stedsutviklingen på Haugenstua. Av de største tiltakene kan nevnes oppgradering av jernbanestasjonen, ”Haugenporten” (undergang under hovedbanen), Sneglehuset, ny gatebelysning og ”Storstua på Haugenstua”. Osloungdommens Motorsenter og skatehall, Nærmiljøsenteret, Parsellhagene og Haugenstua Scene er blitt oppgradert som et resultat av Områdeløft. I 2012 og fram til avslutning av områdeløft i 2013 skal også Haugenstua Torg gjennomgå opprustning og fornying. Bydelen har fått verdens største, oransje lampe, og spreke skateinnretninger, flittig brukt av barn og ungdom.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.