Groruddalssatsingen - en satsing med «hårete mål»

–Groruddalssatsingen er nok aller best når den ikke innretter seg helt etter boka, sier samfunnsgeograf Guro Voss Gabrielsen.

Målene for Groruddalssatsingen er romslige og til dels diffuse og ambisiøse. Men når bydelene omgjør til dels “hårete mål” til konkret arbeid, blir det mye mer spennende, sier Voss Gabrielsen (bildet). Samfunnsgeografen har satt søkelys på Groruddalssatsingen i perioden 2007 til 2010. Hun har sett på målene, på hvordan satsingen presenterer seg selv, og hvordan den oppfattes blant dem som jobber med den. I tillegg har hun studert hvordan denne satsingen kan sammenliknes med tilsvarende områdesatsinger i europeiske sammenheng. Prosjektet ble presentert under et frokostseminar i Husbanken 14. desember.

Guro Voss Gabrielsen (foto:Husbanken) Groruddalssatsingen i Europa
Til tross for at forskningen i Europa for en stor del er kritisk til områdesatsinger, gjennomføres mange slike satsinger. Det er interessant å se hvordan Groruddalssatsingen står seg i forhold til evalueringene av de europeiske satsingene. Groruddals-satsingen kan tilføre den internasjonale litteraturen ny kunnskap.

Utradisjonell områdeutvikling
Groruddalssatsingen er i seg selv en nokså tradisjonell, men rommer samtidig interessante og betydningsfulle forskjeller. Det som gjør Groruddalssatsingen spesiell er den norske organisasjonsstrukturen bestående av statlige organ som Husbanken og IMDi og særnorske fenomen som borettslag og OBOS, samt meget velfungerende lokal forvaltning gjennom bydelene.

Viktig å sikre erfaringer
Det gjenstår å se hvorvidt de erfaringene det lokale forvaltningsapparatet gjør seg implementeres i byutviklingsstrategier på lengre sikt. Å sikre en god forankring på alle nivåer, kan være en av de største utfordringer med tanke på å sikre erfaringsoverføring etter 2016.
Det er paradoksalt at det høye ambisjonsnivået på målsetningene ikke gjenspeiler seg i strategier eller perspektiver for læring- og erfaringsoverføring. – Et mulig unntak er Husbankens kobling til videreføring av områdeløft som metode til andre områder i landet. Dette er veldig interessant fordi det innebærer et mer langsiktig perspektiv. Samtidig må det sies, at bankens særstilling også medfører noen utfordringer, sier Voss Gabrielsen.

Små skritt er også skritt
– De “hårete målene” var i seg selv ikke nødvendigvis gale. De var nok en forutsetning for at det i det hele tatt kom i stand en satsing. En kvalitet ved Groruddalssatsingen er at det vises tilpasningsdyktighet underveis, sier Guro Voss Gabrielsen.
– Groruddalssatsingen er de små skritts satsing, som de fleste andre områdesatsinger egentlig også er. Men små skritt kan også være viktige skritt, og for Groruddalssatsingens vedkommende har de kanskje aller viktigste skrittene blitt tråkket i forvaltningsapparatet. En utfordring er imidlertid at de verken er lette å få øye på eller å måle.


 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.