Gode tiltak for barn og unge i Oslo

30. august arrangerte IMDi med samarbeidspartnere et erfaringsseminar i Oslo med fokus på barn og unge innenfor Groruddalssatsingen og Handlingsprogram Oslo Sør

Blant prosjektene var det flere som har fokus på ungdom og arbeid, barnehage og gratis kjernetid, idrett og fritid, unge ledere, med flere.

 Unge dansere, Haugenstua
 Unge dansere, Sneglehuset, Bydel Stovner (foto:Husbanken)

Informasjon og presentasjonene finner du på IMDIs nettsider.