Bomiljøtilskudd er ettertraktet

Det er fremdeles stor interesse for bomiljøtilskudd. Det viser søknadsmengden Husbanken har mottatt så langt i år.

Til årets første søknadsrunde, der fristen utløp 1. februar, hadde Husbanken mottatt søknader fra ti ulike søkere - om bomiljøtilskudd på nærmere 7,9 millioner kroner totalt. Dette er langt mer enn på samme tid i fjor, da Husbanken mottok søknader for litt i overkant av 1 million kroner fra åtte søkere. Flere søkte da om støtte til ulike enkelttiltak, blant annet større oppgraderinger av uteområder. Brorparten av søkerne var boligselskaper.

 Lekeplass
Vestliskogen og Fossum terrase, lekeplass (foto:Husbanken)

Husbanken har i denne runden vedtatt å gi tilsagn om støtte til halvparten av søkerne, med litt i overkant av 6,3 millioner kroner til sammen. Fire av tilskuddene skal benyttes til omfattende utomhusarbeider i borettslag. Et boligsameie skal benytte tilskuddsmidlene til oppgradering av eget bomberom, slik at rommet kan brukes av sameiets beboere og beboere i nærområdet til ulike aktiviteter og arrangementer.

Bomiljøtilskudd kan gis til borettslagstiltak i Groruddalen som vil forbedre miljøet og de lokale forholdene i boligområder med særlig dokumenterte levekårsutfordringer. Alle årets tilskuddsmottakere befinner seg i områder der det enten er igangsatt områdeløft eller dokumentert behov og muligheter for nye områdeløft.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.