Fra “Handlingsplan” til “Programplan”

Områdeløft er en langsiktig programsatsing ved Husbanken Region øst, som drives i nært samarbeid med kommunen. For å effektivisere arbeidet har Husbanken utviklet en ny mal for programplaner – disse tas nå i bruk av ledelsen i fire nye områdeløft i Groruddalen i Oslo.

Siden oppstart av områdeløft i 2007 har det blitt laget årlige handlingsplaner i de områdene der det har vært utført “løft”. Dette er på Haugenstua, Romsås, Furuset og på Veitvet- Sletteløkka (2007 – 2013). Fire områdeløft over fem år har resultert i hele 20 handlingsplaner. Dette er verdifull erfaring å ta med seg videre i forbindelse med at det, i disse dager, etableres ytterligere fire områdeløft: På Ammerud, Fossum-Stovner, Linderud og Lindeberg (2011 – 2016).
Lars Halleraker
I utviklingen av den nye malen for programplan har Husbanken lyttet til råd fra programlederene i alle de pågående områdeløftene, og samtidig hentet det beste fra tidligere handlingsplaner i de fire bydelene. Alle vil kjenne seg igjen i den nye programplanen, sier observatør Lars Halleraker (bildet) i Husbanken. 


Felles begreper
Den nye malen innfører nye begreper, felles for alle de nye områdeløft. Programbegrepet brukes konsekvent fordi områdeløft er en programsatsing. Det som før het Hovedprosjektleder, Styringsgruppe, Prosjektansvarlig og Prosjekteier heter nå Programleder, Programstyre, Programansvarlig og Programeier. 

For å sikre god styring av det komplekse arbeidet med et områdeløft er det også viktig å tydeliggjøre forskjellen mellom program og prosjekt. Den nye malen har derfor en klar todeling:  

  1. Programdelen (del 1) er det langsiktige og strategiske grunnlaget for satsingen.
  2. Prosjektoversikten (del 2) gir oversikt over igangsatte prosjekter som skal bidra til å nå de mål som er satt opp i programdelen.

Felles styringsverktøy
–Ved oppstart av de nye områdeløftene håper vi programplanen kan bidra til å forenkle kommunikasjonen mellom bydelen, Husbanken, Plankontoret for Groruddalen og andre involverte,  påpeker observatør Lars Halleraker i Husbanken, Region øst, som har hatt ansvaret for utvikling av malen. 

–Aller viktigst er å bidra til optimal samhandling mellom programleder, programstyre, prosjektleder internt i bydelen. Vi håper dessuten at programplanen blir et positivt styringsverktøy for programlederen, sier han.

Malen er tenkt å fungere mer som et arbeidsverktøy enn tidligere handlingsplaner, der tabeller og oversikter kan oppdateres gjennom året i forbindelse med programstyremøter og tertialrapportering. Bydelen(e) står fritt til å gi programplanen egen layout, så lenge innholdet er på plass. 

Alle de fire bydelene i Groruddalen vil sende programplaner for nye områdeløft til politisk behandling i lokale bydelsutvalg i desember 2011.

Neste år ønsker Husbanken å evaluere erfaringene med bruk av malen. Dette skjer i samråd med programlederne, noe som åpner for at malen kan justeres ved behov.

 

 

 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.