Metodene i Groruddalssatsingen forankres

De første fire områdeløftene avsluttes i 2013. Det har derfor vært viktig å drøfte spørsmålet om hvordan Oslo kommune kan jobbe med levekårsutsatte områder etter satsingen.

Plankontoret for Groruddalen har fått i oppdrag å dokumentere metodene som er utviklet og vært benyttet i Groruddalssatsingen.

Dokumentasjonsprosjektet vil gi noen svar på problemstillingen og bidra til erfaringsoverføring. Dette er nyttig både for pågående områdeløft og for potensielle framtidig satsinger.

  Skuplturparken "Høna", Rommensletta(foto:husbanken)
  Skuplturparken, Rommensletta (Foto:Husbanken)

Prosessdokumentasjon
Valgene, grepene og hvordan bydelene har valgt å løse utfordringene blir dokumentert. Systematisering og dokumentasjonen av erfaringene skal bygges opp rundt fire hovedproblemstillinger eller arbeidsfelt:

1. Hvordan er det innhentet kunnskapsgrunnlag for satsingen?
2. I hvilken grad og hvordan har beboerne blitt involvert i prosessene?
3. Hvilke typer partnerskap har bydelene inngått?
4. Hvilke endringer har skjedd i bydelenes tjenesteleveranse for å nå ulike målgrupper? 

–Det er i de mest utsatte områder bydelene har tatt i bruk nye grep og ny utvikling av metoder. Det arbeidet som har blitt gjort er mangfoldig. Systematiseringsarbeid har fokus på hovedgrepene, sier prosjektkoordinator Per- Øystein Lund ved Plankontoret for Groruddalen.