Fokus på folkehelse

Oslos første frisklivs- og mestringssenter ble offisielt åpnet på Haugenstua Scene 10. mai. Datoen er også kjent som verdens aktivitetsdag.

Som en del av arbeidet med folkehelse i Groruddalen, har Bydel Stovner opprettet et helt nytt frisklivs- og mestringssenter. Her tilbys alle bydelens beboere mulighet til tilpasset trening og veiledning om kosthold og helse. Tiltaket er støttet med midler fra Groruddalssatsingen og Områdeløft på Haugenstua.

Forebygging
Bydel Stovner har en sammensatt befolkning kulturelt og sosialt. Det krever at man tar for seg helsespørsmål sett i et bredt perspektiv, og er åpne for ulike hensyn til kulturforskjeller, tradisjoner og normer. Tiltak som kan være med å forebygge livsstilssykdommer og levekårsutfordringer må ses i en større sammenheng.

Åpning av mestringssenteret på Haugenstua
Åpningen av Stovner frisklivs- og mestringssenter (foto: Husbanken)


Folkehelsa og levekår
Nasjonale helsemyndigheter har oppfordret til økt fokus på folkehelseutfordringer, blant annet gjennom arbeid med å øke kunnskap om kosthold samt tiltak som bidrar til deltakelse i fysiske aktiviteter. Begge deler har høy prioritet over hele landet. Bydelene i Groruddalen på sin side, er allerede godt i gang med flere prosjekter.