Felles innsats for bedre nærmiljø

Direktoratet for naturforvaltning og Husbanken går sammen om å støtte oppføringen av den planlagte Verdensparken på Furuset.

Økt tilgang til naturopplevelser og fysisk aktivitet i eget nærmiljø inngår i målsetningene for samarbeidet mellom Direktoratet for naturforvaltning og Husbanken. Samarbeidsavtalen signeres tirsdag 28. juni. Signeringen markeres med et arrangement i Verdensparken. Bydelsdirektør Erik Kjeldstadli i Bydel Alna, ønsker velkommen og det blir avholdt taler ved Husbankens administrerende direktør Bård Øistensen og direktør i Direktoratet for natur­forvaltning, Janne Sollie.

Verdensparken på Furuset i Groruddalen skal bli et attraktivt grøntområde på størrelse med Rådhusplassen.  Å anlegge verdenspark nettopp her, representerer optimisme og betyr verdifull oppgradering av Groruddalens grønne lunger. Prosjektet bygger opp under en framtidsrettet plan og ambisjonen om et aktivt og levende Furuset. Parken skal stå ferdig i 2013.

Verdensparken
 Verdensparken (Foto: Bydel Alna)

Om verdensparken:
Verdensparken fokuseres rundt det kulturelle mangfoldet i befolkningen i området:

  • Parken skal kunne brukes av flere generasjoner og grupper samtidig
  • Parken skal ha visuelle kvaliteter og høy kvalitet i detaljering og materialbruk
  • Parken skal være attraktiv gjennom alle årstider og invitere til aktivitet sommer og vinter
  • Parken skal utvikles over flere år og bygges ut etappevis

Verdensparken skal bestå av flere deler: ”Verdensplassen”, ”Parkourparken” ”Lekelandskapet” og ”Landskapsparken”. Inkludert i dette planlegges bekkeåpning. Alle delene er under prosjektering, med byggestart våren 2012.

Om Husbanken og Direktoratet for naturforvaltning:
Verdensparken er første prosjekt ut i et nyinnledet samarbeid mellom Husbanken og Direktoratet for naturforvaltning, om forbedring av nærmiljø. Gjennom Områdeløftprogrammet gir Husbanken ekstraordinær støtte til bydeler i Groruddalen, med særlig dokumenterte levekårsutfordringer.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.