Eventyret Liastua

8. juni inviterte Høybråten og Stovner IL og Bydel Stovner til åpningsfest på Liastua, der varaordfører Liebe Rieber-Mohn åpnet vannkranen til det nye vannettet.

Bydelsdirektør Maria Brattebakke trakk frem Liastua som arena for helsefremmende friluftsliv og som en flott aktivitets- og møteplass for alle aldre i bydelen. Hun gav honnør til idrettslaget og Seniorgutta spesielt for den innsatsen de gjør for bydelens befolkning. Brattebakke takket alle som har bidratt med egen arbeidsinnsats, engasjement og med økonomisk støtte til realisering av de nyeste oppgraderingene i og rundt Liastua.

Stovner barnehage megakor
 Stovnerbarnehagenes megakor (foto:Husbanken)

Åpningen ble en riktig folkefest med mer enn 200 fremmøtte som ble underholdt av muntre taler, Stovnerbarnehagenes megakor og kåseri om mestring, idrett og skihistorie.

“Seniorgutta”
Den første Liastua ble bygget på dugnad fra 1936 til 1940. Tidlig var det et aktivt hopp- og langrennsmiljø her. Hoppbakken ligger som en lysning i skogen, men er ikke lenger i bruk. Senere er det opparbeidet en alpinbakke. Frivillig engasjement og spesielt innsatsen til de 85 seniorgutta fra Høybråten og Stovner IL har vært en drivende motor i det langvarige arbeidet.

Ronny Steen-Olsen i Seniorgutta
– Takket være støtte fra Groruddalssatsingen og Husbanken har vi nå fått oppgradert stua. Først med omlegging og nytt tak og nå sist tilknytning til offentlig vann og avløp. Arbeidet med nytt vann og avløp startet som et eventyr og er nå en drøm som har gått i oppfyllelse, sa Ronny Steen-Olsen (Bildet) som er leder for de frivillige seniorgutta på Liastua.

Han forteller at det er gjennom frivillig engasjement og samarbeid med bydelen at Liastua har blitt en av bydelens viktigste møtesteder, hvor alle beboere kan ha glede av friluftsaktiviteter og delta på en nøytral arena, ut fra egne premisser.

Bydelsprisen for 2012 ble delt ut på slutten av arrangementet. Prisen deles ut til organisasjoner eller personer som har gjort en ekstraordinær innsats for lokalmiljøet. Årets vinner var seniorgutta i Høybråten og Stovner IL.


Økt bruksmuligheter
Med forbedrede løsninger på vann og avløp og nye hygieniske fasiliteter øker bruksmulighetene for Liastua, både vinter- og sommersesong.
–Nå sysler vi med enda flere planer om utvidet bruk og tilbud, kan Ronny Steen-Olsen røpe.
Et handikapptoalett og tilrettelegging for rullestolbrukere åpner nå for flere grupper og bidrar til inkludering på tvers av alder eller funksjon. Også for alpinanlegget har dette vært positivt. Tilkobling til offentlig vann gir muligheten til å bruke snøkanoner. Tråkkemaskinen som Husbanken, blant annet, har gitt støtte til vil få økt bruksverdi på vinteren.

Viktig for bedre levekår
I sin kommentar legger bydelsdirektøren vekt på at Liastua har stor betydning for befolkningens levekår. Stedet ligger tett på der folk bor, med stier helt ned til boligene. Tilbudene bidrar til trivsel, men også til helsebringende aktivitet.
Mange morsomme aktiviteter hele året. Barn trives godt i akebakken og alpinbakken. Alpinbakken er populær og for en rimelig penge kan brukes av lokalmiljøets barn og unge. Om sommeren er det mye som foregår i unike naturlig omgivelser: Barnehagene og skolene bruker stedet hyppig og hver onsdag passerer gå-gjengen, med 50-80 personer, på tur i skogen.

Finansiering
Husbanken har bidratt med bomiljøtilskudd til oppgraderingen av Liastua med omlag 1,8 millioner kroner av statlige midler på i alt ca 4 millioner fra Groruddalssatsingen.