Evaluering av erfaringskonferanse om områdeløft

Hele 75 prosent av deltakerne svarte på den utsendte evalueringen.

Svar på skala fra 1 - 5 hvor 1 = ikke fornøyd og 5 = meget fornøyd.

Tilknytning til arbeidet med Områdeløft / helhetlig stedsutvikling?
Ansatt i annen del av Oslo kommune14,6 prosent
Ansatt i andre kommuner enn Oslo 22,6 prosent
Ansatt i staten / fylkeskommune 24,1 prosent
Andre 14,6 prosent
Resultatene
Hva er ditt totalinntrykk fra konferansen 4,3
Svarte konferansen til dine forventninger? 4,3
Opplevde du de ulike sesjonene som nyttige? - Hvorfor områdeløft i Norge 4,2
Opplevde du de ulike sesjonene som nyttige? - Områdebasert innsats i Danmark 3,9
Opplevde du de ulike sesjonene som nyttige? - Områdeløft i Norge 4,2
Opplevde du de ulike sesjonene som nyttige? 1A – Helhetlig innsats 4,2
Opplevde du de ulike sesjonene som nyttige? 1B – Møteplasser og sosial kapital 4,4
Opplevde du de ulike sesjonene som nyttige? 2A – Mobilisering av lokale ressurser 4,1
Opplevde du de ulike sesjonene som nyttige? 2B – Styrking av lokal ledelseskapasitet 4,4
Opplevde du de ulike sesjonene som nyttige? - Erfaringer fra Skottland og avslutning 2,9
Gav konferansen stimulans til å arbeide med samfunnsutfordringer etter nye metoder? 4,1
Fikk du større forståelse for Områdeløft som arbeidsmetode? 4,2
Hvordan opplevde du konferansens form? 4,2
Hvordan opplevde du? - Forhåndsinformasjon 4,2
Hvordan opplevde du? - Møteledelsen 4,6
Hvordan opplevde du? - Praktisk gjennomføring 4,6
Hvordan opplevde du? - Lokalene, måltidene og servering 4,3