Eurocities: Erfaringsdeling fra drabantbyer

Byrådsavdeling for byutvikling ved Plankontoret for Groruddalen deltok i 2009 og 2010 i en arbeidsgruppe under Eurocities, representert ved seks europeiske byer. Hensikten var å bli kjent med ulike tilnærminger og strategier for byfornyelse og områdeløft.

De seks byene som har vært med i Eurocities-utvekslingen er Hague, Oslo, Porto, Dresden, Berlin og Preston. 

Samarbeidet mellom byene har foregått på bakgrunn av sammenfallende erfaringer, spesielt knyttet til utfordringer i drabantbyene; Drabantby-typologien er framtredende i mange europeiske storbyer og hovedsteder og kunnskapsutveksling omkring urbant utviklingsarbeid gir stor verdi. 
 
Kommunity involvement in Prestom

 Kommunity involvement in Prestom (foto: Eurocities)

Sluttrapporten bygger på besøksutveksling mellom deltakerbyene, og viser blant annet til hvordan drabanbyene kan dra nytte av såkalte “bottom-up partnerskap”, og at forvaltningen av drabantbyene kan bli vellykket dersom utviklingsarbeidet tilpasses eksisterende politiske og administrative strukturer. 

Rapporten “A practitioner’s view on neighbourhood regeneration: Issues, approaches and experiences in European cities” tilbyr anbefalinger til bydeler og kommuner angående fornyelse og regenerering av utsatte nabolag.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.