Erfaringer fra danske kvarterløft

"Det som du er, vær fullt og helt, og ikke stykkevis og delt". Det danske kvarterløft er inspirert av Henrik Ibsen, sier Asger Munk fra integrationsministeriet i sitt innlegg. Danmark har satset 3,1 milliarder danske kroner på helhetlig utvikling av 12 byområder.

Se og hør foredraget

Tidlig på 1990 tallet var mange danske boligområder preget av flere sammenhengende og komplekse problemer. Det var områder med høy flyttefrekvens, høy husleie, mange arbeidsløse, sosialklienter, stor slitasje på bygninger, misbruksproblemer, vold og hærverk. Samtidig var det økende tilflytting av innvandrere og flyktninger til disse områdene.

Statens Sekretariat for Kvarterløft ble opprettet i april 1997 som et initiativ for å stanse negative utviklingsspiraler i slike byområder. Sekretariatet er tverrministerielt og finansiert av flere ministerier. Organisatorisk er Sekretariatet plassert som en del av departementet for "Ministeriet for flygninge, indvandrere og integration"

De første 7 kvarterløft prosjekt ble igangsatt allerede i 1997. Det var områder med mange ulike utfordringer, stedvis betydelige problemer med fysisk forfall, sosiale problemer, kriminalitet, høy utflytting og en skjev beboersammensetning.
I 5 nye kvarterløft i 2001 ble det lagt større vekt på sosiale problemer i områdene.

Hans viktigste råd til arbeidet med områdeløft i Norge er å undersøke hva innbyggerne mener, helhetlig tenkning og et aktivt samspill mellom stat og kommune.
– Å sikre politisk bredde for satsingen i stortinget så vi ikke får problemer ved et eventuelt regjeringsskifte er enormt viktig i det lange perspektiv, sier han.

Asger Munk kan betegnes som det danske kvarterløfts far. Ved dannelsen av det danske kvarterløft var Asger Munk sekretær for arbeidsgruppen som besto av 10 ministerier, boligselskapenes landsforening og kommunenes landsforening.
Senere har han ledet sekretariatet for kvarterløft i Danmark som omfatter 12 byområder.

Områdeløft i Groruddalen har hentet mye inspirasjon i det danske kvarterløft.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.