Endelig i gang!

Arbeidene på Verdensparken på Furuset er i gang. Med et areal på 52 000 kvadratmeter vil parken prege hele området mellom Furuset senter og Gran skole.

Verdensparken er en av de fire bydelspraker som oppføres med midler fra Groruddalssatsingen. Arbeidene med Bjerkedalen park og Grorud park er i full gang og Linjeparken på Stovner er under planlegging.

Illustrasjon Verdensparken
 Illustrasjon av Verdensparken (Illustrasjon:Sundt &Thomanssen)

Et rom for alle
Navnet på parken skal gjenspeile det kulturelle mangfoldet i bydelen. Området hvor Verdensparken skal anlegges består i dag for det meste av grøntarealer. Parken får mange nye møteplasser og aktivitetssteder for alle generasjoner: barn, unge og eldre. Det er planlagt syv møteplasser med steindekke. Møteplassene vil ha ulik størrelse og ulikt møblement med bord, benker, bålpanne og griller.

Ny vegetasjon hvor hovedvekten er frukttrær og bærbusker er spennende elementer som med riktig møblering og belysning bidrar til å gjøre parken til en attraktiv og trygg møteplass.
Et bekkeløp skal rene gjennom parken og lede til en sentral dam med et amfi. Bekken avsluttes i et våtmarksområde. Overløpet fra våtmarken ledes i en vannrenne over skolegården til Gran skole.

Mange aktiviteter
I Verdensparken skal det bygges Norges første parkouranlegg. Anlegget vil bestå av betongmurer, rails og pullerter. Underlaget skal være støtabsorberende.
Spesiell lysdesign skal skape stemning i området. Gang- og sykkelveien får lys som ikke blender og som gir god fargegjengivelse.
Bymiljøetaten i Oslo kommune er byggherre for prosjektet. Planlagt ferdigstillelse er årsskiftet 2012/2013. Våren 2013 skal parken fullføres med planting.
Parkour handler om å bevege seg gjennom ulike hindringer ved hjelp av sin egen kropp.

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.