Egne prosjektledere gir økt bomiljøsatsing

I 2007 inngikk Husbanken samarbeidsavtaler med OBOS og Usbl om å stimulere boligselskaper i Groruddalen til å styrke innsatsen for å utvikle gode nærmiljøer. Som følge av avtalene ansatte selskapene hver sin prosjektleder. Dette har gitt resultater.

Prosjektlederne har bistått selskapene ved utvikling av tiltaksplaner for opprusting av bygninger og bomiljø, og til å gjøre Husbankens bomiljøtilskuddsordning kjent i boområdene. I tillegg har de gitt råd i forhold til konkret utfylling av søknader om bomiljøtilskudd.

OBOS: Her har prosjektleder Bente Nilsen vært involvert når det gjelder rådgivning i forhold til utforming av søknader om bomiljøtilskudd for 28 prosjekter i perioden 2008 til 2010. Prosjektene er beskrevet i årsrapport for 2010.

Vestliskogen borettslag

 Sittegruppe, Vestliskogen borettslag (foto:OBOS)

USBL trivselsprosjekt: Her har prosjektleder Frederica Miller bidratt til å sette i gang 24 bomiljøprosjekter i borettslag som er tilknyttet USBL. Miller har også gitt bistand til 12 søknader fra uavhengige sameier og borettslag. Prosjektet har pågått siden 2007. Sluttraport gir informajson om prosjektene.

Vesletjern borettslag

 Lekeplass, Vesletjern borettslag (foto: USBL)

Siden 2007 har Husbanken gitt 154 tilsagn for en sum av omlag 52 millioner kroner.

Fakta
Bomiljøtilskudd er en ordning der borettslag, boligsameier, velforeninger og andre kan søke om økonomisk støtte til utvikling av gode boliger og bomiljø i hele Groruddalen. Tilskuddsordningen skal støtte opp under Groruddalsatsingen. Ordningen forvaltes av Husbanken. 

 

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.