Plankontoret for Groruddalsatsingen

Plankontoret for Groruddalen er et prosjektkontor for Groruddalsatsingen som tilrettelegger for samarbeid mellom statlige og kommunale aktører i satsingen. Kontoret er en del av Byrådsavdeling for byutvikling i Oslo kommune. Plankontoret er en nær samarbeidspartner med Husbanken både i tilknytning til tilskuddsgivning, formidling, og rapportering.

Plankontoret er Groruddalsatsingens offisielle informasjonskontor og har utfyllende informasjon om satsingen som helhet på sitt nettsted. Her finner du blant annet politisk- og faglig grunnlagsinformasjon, årsrapporter, årsmeldinger og handlingsprogrammer, fagporter og studier fra arbeidet, samt utdypende informasjon om alle programområdene.
Generell informasjon om områdeløftarbeidet finnes under punktene: ”Programgruppe 3” og ”Områdeløft”.
Årsmeldinger og handlingsprogrammer gir utdypende informasjon om arbeidet.

Kontaktinformasjon:
Plankontoret for Groruddalen
Besøksadresse: Økernveien 145, 12 etasje.
Postadresse: Rådhuset 0037 Oslo
E-post: postmottak.pkg° radhuset.oslo.kommune.no

Se organisasjonskart for Groruddalsatsingen

Les mer om Groruddalsatsingen: