Områdeløft Romsås

Romsås er en drabantby nordøst i bydel Grorud i Groruddalen. Romsås, har med sin høye beliggenhet i åsen, utsyn over hele Groruddalen, Oslo by og Oslofjorden. Bydelen har ca. 7000 innbyggere som kommer fra 99 forskjellige land. Antall boliger: 2600.

Områdeløftene i Groruddalen
 Områdeløftene i Groruddalen 
kartRomsas

Romsås ble utviklet som en modelldrabantby på 70-tallet. Det ble satset sterkt på utbygging av den sosiale infrastrukturen og på en bevisst nabolagsmodell med boliggrender i tun. Byplanen for Romsås er landets eneste fullstendig trafikkseparerte bydel, med helt bilfrie utearealer.

Bebyggelsen består nesten utelukkende av blokker. Her finnes seks borettslag tilknyttet OBOS, ett frittstående borettslag foruten et privat sameie og en del kommunale leiligheter i tilknytning til senterområdet. Boligblokkene har vært gjenstand for omfattende rehabilitering de siste ti årene.

På området finnes tre grunnskoler innenfor trinn 1-10, i tillegg en rekke barnehager og noen nærbutikker. Romsås har god tilgjengelighet med t-banen til sentrum i tilknytning til Romsås Senter. I senterområdet finnes et noe bredere utvalg av butikker, bibliotek og et sykehjem mm.

Muligheter og utfordringer
Romsås er et naturlig avgrenset område med marka, turveier og vann i umiddelbar nærhet utenfor den omkringliggende ringveien. Romsås er således et svært barnevennlige natur- og aktivitetsområder tett på selve boligområdet, blant annet med Svarttjern som et rekreasjonsområde, idretts- og aktivitetsområdene Humleby, Bjøråsen og et naturlig skogholt.

Senterområdet på Romsås har potensialet for et bredt spekter av service og noe næring. Men senteret har mistet mange av sine funksjoner og publikumstilbud de seneste årene. Det å fylle senteret med nye funksjoner og møteplasser er en av de største utfordringene i området.

Undersøkelser viser at folk på Romsås er bofaste og trives godt. Romsås har en høy andel barn og unge. Ved oppstart av områdeløftet ble blant annet mangel på et mangfold av møteplasser påpekt. 

Romsås sliter i dag med et negativt omdømme. Relativt sett skårer Romsås lavt på levekårsstatistikker. Dette gjelder statistikker knyttet til inntekt, helse, utdanning og sysselsetting. En viktig utfordring er derfor å tilrettelegge for arenaer hvor de lokale ressursene i området kan forsterkes og synliggjøres, samt at områder får kvaliteter som oppfattes som positive også av befolkningen utenfor lokalmiljøet. 

Områdeløftarbeid 2007-2013
Grunnlagsdokumentasjon: Fysisk og sosiokulturell stedsnalyse " Romsås vil", utarbeidet av Gate Design i 2009.

Programplan for 2012
Hovedinnsatsen knyttes opp til følgende strategier:

1. Gode møtesteder og sentra/næringsfunksjoner
2. Bo- og oppvekstmiljø
3. Lokale ledere
4. Stedsidentitet og omdømme
Bydel Grorud har utarbeidet programplaner for tidligere år: 2009, 2010, 2011.

Finansiering:
Husbankens samlet bevilgning i periode 2007 til 2011 er på kr 12 913 000.

Kontaktinformasjon:
Bydel Grorud: Programleder/ hovedprosjektleder: Tonje Brustuen Tlf. 90 41 47 42
Husbanken Region øst: Observatør: Lars Halleraker, tlf.