Områdeløft Furuset

Furuset er et område i Bydel Alna nordøst i Groruddalen. Det er ca. 9000 innbyggere i området. Antall boliger: 3740.

Områdeløftene i Groruddalen
 Områdeløftene i Groruddalen 

 
  Områdeløft Furuset

Furuset senter, som er handelssenteret i området, er tilknyttet T- banestasjonen i området. 90 prosent av bebyggelsen på Furuset er blokkbebyggelse fra slutten av 1970–tallet. Området har mange servicetilbud: butikker, post, apotek, ulike kommunale tjenester, gode kommunikasjonstilbud og et eget lokalbibliotek. Det er tre skoler i nærområdet, Furuset-, Gran- og Haugen skole, som dekker barne- og ungdomstrinnet. Skolene er lokalisert sentralt i nærmiljøet.

Muligheter og utfordringer
Området har stort sett stabile bomiljøer. Barnefamiliene flytter imidlertid betydelig mer enn gjennomsnittsfamilien i Oslo.

Furuset er et område med stort mangfold, hvor rundt halvparten av innbyggerne enten har innvandret selv eller er født i Norge av innvandrede foreldre. Bydelen som helhet har innbyggere fra mer enn 140 land. På Furuset er det normalt å være forskjellig. Dette mangfoldet innebærer både store ressurser og utfordringer når et inkluderende lokalmiljø skal utvikles.

Oslo kommune er i gang med planer for betydelig økning av antallet innbyggere og boliger i bydelen. Dette innebærer en stor utfordring i forhold til å ivareta hensyn til gode bomiljøer.

Særlig de offentlig eide fellesområdene, skoleanleggene, gangveiene og grøntanleggene på Furuset har i mange år vært dårlig vedlikeholdt. Dette bidrar til mistrivsel og utrygghet. Ved oppstart av satsingen var det et stort behov for opprydding og vedlikehold av forsøplede områder og bedring av tryggheten på gangveiene i området.

Området har behov for flere steder der folk kan møtes, både innen og utendørs, tilrettelagt for aktivitet og samvær med familie og venner. Det samme behovet gjelder møteplasser som tilrettelegger for dialog mellom de voksne innbyggerne.

I media har Furuset fått en del negativ omtale de siste årene. Det er behov for tiltak som styrker omdømmet, og bidrar til at nøkkelaktører kan være med å styre omdømmet til Furuset som område.

Områdeløftarbeid 2007 - 2013
Grunnlagsdokumentasjon:
Stedsanalyse utarbeidet av Bydel Alna, Enhet for ungdom og kultur, Groruddalen; Furuset-området - beboernes ståsted : "På ungdommenes hjemmebane"

Programplan for 2012 
Bydel Alna har tre overordnede strategier for områdeløftet:

  • Gode møtesteder og sentra på Furuset
  • Attraktive, trygge og inkluderende bo- og oppvekstmiljø
  • Lokal ledelse og engasjement

Finansiering
Husbankens samlet bevilgning fra 2007 til 2011 er på kr 10 000 000. 

Kontaktinformasjon:
Bydel Alna: Programleder/ hovedprosjektleder: Hanne Marie Sønstegaard, Tlf.
Husbanken Region øst: Observatør: Arne Johnsen Tlf. 90 13 97 30