Husbankens arbeid i Groruddalsatsingen

Husbanken Region øst ivaretar statens engasjement i områdeløftarbeidet i Groruddalen og er hovedinvestor i arbeidet. Husbanken har vært aktivt involvert i arbeidet fra oppstarten i 2007.

Husbankens engasjement i - og dokumentasjon fra arbeidet
Husbanken oppsummerer sin innsats i områdeløftarbeidet gjennom sine årsmeldinger. Disse beskriver både Husbankens finansielle og faglige innsats i løpet av året.

Husbankens følgevaluering fra områdeløftarbeidet gir verdifull innsikt i utfordringene og forbedringspotensialet i områdeløftarbeidet i de ulike innsatsområdene.

Gjennom de årene Husbanken har vært engasjert i arbeidet, har Husbanken gjennomført et stort et 40 talls frokostseminarer, produsert et stort antall nyhetsbrev fra arbeidet, og arrangert to studieturer for de lokal aktørene i arbeidet. Husbanken har også samlet mye dokumentasjon fra arbeidet i form av erfaringsmateriale og prosjekteksempler, og hatt et løpende samarbeid med de lokale prosjektorganisasjonene i satsingen gjennom hele perioden.

Husbankens rolle i satsingen
Husbanken er representert i Programgruppe 3A, som leder arbeidet med Områdeløft og stedsutvikling, og er dessuten medlem av Samarbeidsutvalget for Groruddalsatsingen (SUG), som er det øverste administrative organet for satsingen.
I 2010 ble Programområde 3 i satsingen underdelt i to programgrupper, Programgruppe 3A hvor Husbanken er involvert, og Programgruppe 3B.

Oslo kommune ved Byrådsavdeling for byutvikling er statens samarbeidspartner i områdeløftarbeidet. Husbanken Region øst har et nært samarbeid med Plankontoret for Groruddalen som inngår i byrådsavdelingen og er koordinerende organ for hele satsingen.