Områdeløft i Groruddalssatsingen

Områdeløft inngår i Programområde 3A i Groruddalsatsingen. Hovedmålet i Programområde 3 er å styrke lokal stedsidentitet, effektive utbyggingsmønstre, gode lokalsentra og næringsområder samt attraktive boområder med godt fungerende uteområder og god standard på boliger og bygninger. Områdeløftene skal bidra til å nå målsettinger om utvikling av gode møteplasser, lokal ledelseskapasitet og gode bo - og oppvekstmiljøer.

Innsatsområdene
Innsatsområdene i Groruddalen er valgt ut av bydelsutvalgene i de respektive bydelene. Det er fire områdeløft som startet i 2007: Veitvet-Sletteløkka i Bydel Bjerke, Romsås i Bydel Grorud, Haugenstua i Bydel Stovner, og Furuset i Bydel Alna. I 2011 startet fire nye områder: Linderud-Økernbråten-Vollebekk,  Ammerud, Stovner sentrumsområde og Lindeberg.      

Husbankens medvirkning
Områdeløftene er organisert med en lokal prosjektorganisasjon som leder og gjennomfører arbeidet. Husbanken følger opp arbeidet med finansiell støtte og tjenester på grunnlag av inngått samarbeidsavtale med kommunen/bydelen og i henhold til Husbankens Programnotat for områdeløft.

Groruddalsatsingen
Groruddalssatsingen er et samarbeid mellom Staten og Oslo kommune. Satsingen varer fra 2007 til 2016, og berører over 130 000 mennesker. Hovedmålet for satsingen er bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning, bedre livskvalitet, og samlet sett bedre levekår i Groruddalen. I prosjektperioden 2007 – 2016 vil det bli overført over en milliard kroner til Groruddalssatsingen fra stat og kommune.