Britiske erfaringer: Partnership in regeneration, a Glasgow experience

Glasgow kommune har benyttet offentlig privat samarbeid for å møte alvorlige samfunnsutfordringer i utsatte lokalsamfunn

Se og hør foredraget

En del områder i Glasgow, Skottlands største by, har store utfordringer med, fysisk forfall, boliger med understandard, dårlig helse, kriminalitet og lav trivsel, blant annet som en følge av lav sysselsetting. Men med ny innsats og en tydelig strategi er det høstet gode resultater og nyttige erfaringer.

  • Mye innsats og flere program har vært gjennomført, spesielt innenfor boligutvikling for vanskeligstilte, men uten at det oppnås større endringer i områdene. En av hovedgrunnene til at innsatsen ikke har gitt ønsket resultat begrunnes i at løsninger og metoder har vært tredd over hodet på målgruppene og at lokalsamfunnene ikke selv har vært involvert
  • Fra løsrevne ideer og fragmentert satsing fra atskilte aktører er dagens tilnærming nå innrettet helhetlig med sosiale, økonomiske og fysisk innsats både med hensyn til innretning av prosjekter og men også med en bredde av involverte samfunnsutviklingsaktører og i samhandling med befolkningen.
  • Det oppleves som en stor gevinst at offentlige og private utviklere har gått sammen og understøtter hverandre i utvikling, slik at det totale potensialet med ressurser, økonomi og kompetanse kan utnyttes maksimalt.

Donna Brooks, leder for land- og eiendomsutvikling i Glasgow kommune, gir oss en innføring i hvordan det offentlige går sammen med private i å byutvikle utsatte områder og bidra til sysselsetting. Glasgow Canal Regeneration Project er et eksempel der målet er å fornye og skape bærekraft langs kanalen, ved å samarbeide om å utvikle land eiet av kommunen og private samarbeidspartnere. Stikkord er samhandling under mottoet ”Growing the place, growing the peolpe”.

The Glasgow Canal Regeneration Project is a Joint Venture Partnership between Glasgow City Council and ISIS Waterside Regeneration, supported by British Waterways Scotland.

 


 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.