Bomiljøtilskudd 2011

Husbanken har i år gitt tilsagn om totalt 13 529 214 kroner i bomiljøtilskudd som støtte til 28 prosjekter i Groruddalen.

I år er er det mange i ferd med å avslutte prosjekter de startet opp med ved Bomiljøtilskuddets begynnelse i 2008- 2009. mens andre nå endelig er klare for å søke om utredningsmidler til helhetlige planer, sier bomiljøkonsulent Bente Nilsen i OBOS.

Støtter opp under strategiene
I år har det som tidligere vært mange prosjekter som handler om oppgradering av uteområder, leke- og møteplasser. Flere tar for seg utredningsplaner og satsinger for økt trygghet og tilgjengelighet. Disse tiltakene støtter godt opp under flere av bydelenes strategier på områdeløft, og bidrar til å gi beboerne tilgang til møteplasser i vakre omgivelser.
Lekplass, Granstangen borettslag
Lekeplass, Granstangen borettslag(foto:OBOS, Bente Nilsen)

Store og små prosjekter er like viktige
– Det er vanskelig å trekke frem noen prosjekter som fortjener mer omtale enn andre, fordi de små prosjektene er like viktige som de store. Små tiltak kan utgjøre en stor forbedring uten å koste veldig mye, sier Bente Nilsen. Men selvsagt er det greit å se til Romsås og Furuset når de store prosjektene begynner å falle på plass. Noen av de mindre prosjektene er allerede ferdigstilt, sier hun.
Blant de mange borettslagene som har engasjert seg ,er det noen som har kommet godt i gang, mens andre så vidt har begynt. Det vil enda ta noen år før de største prosjektene er helt ferdigstilt.
I 2011 bisto Nilsen med utforming av søknader for til sammen 11 285.124.- kroner fordelt på 16 boligselskap.

2012 – et viktig år for bomiljøene
For å lykkes i arbeidet må de ”gamle” områdeløftene bli godt fulgt opp, slik at de blir ferdigstilte før de økonomiske midlene forsvinner. Utfordring nummer to er å bli kjent med, og bevisstgjøre de nye områdeløftene om bomiljøtilskuddet eksistens og muligheter, samt å motivere til å satse egne ressurser på respektive bomiljøer og uteområder.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.