Bolig og sosial integrering i danske storbyer - erfaringer og utfordringer

– For å bekjempe segregering og for å kunne gjennomføre en vellykket sosialintegrering av minoritetsbefolkningen, er det en grunnleggende betingelse at folk kommer i arbeid, sier sosiologiprofessor John Andersen, Plan, By og Proces, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring, Roskilde Universitetscenter, Danmark, i sitt innlegg.

Se og hør foredraget

John Andersen er invitert som nordisk ekspert for å reflektere rundt erfaringer fra Danmark om problematikk knyttet til etnisk segregering i storbyer, der blant annet bosetting er høyaktuelt.
John Andersen gir flere anbefalinger i sitt innlegg.

foto:John Andersen

De siste tidenes mediedebatt om gettoer i Danmark har fått en dramatisk negativt utvikling. Blant de mest kontroversielle sidene av debatten er sammenhengen mellom minoriteter og kriminalitet, til tross for at det ikke er funnet empirisk belegg for denne påstanden.
Den danske modellen handler om å få gettoen tilbake til samfunnet, eller samfunnet inn igjen i gettoene. Mobilisering av de beste ressurser i lokalsamfunnet er den mest effektive strategien. Lokalbasert empowermentprosjekter viser de beste resultater hittil.

Tre perspektiver for arbeidet:

  • Empowerment: kapasitet til å støtte mobilisering og inkludering av underprivilegerte og skiftende skjeve maktforhold (Paulo Freire, samfunnskritikk No 101)
  • Sosial kapital: evnen til å bygge tillit og Action Network (horisontalt og vertikalt) på tvers av sektorer aktører og institusjoner (Putnam)
  • Governance: evnen til å etablere og konsolidere fleksible og dynamiske nettverk management skjemaer: styring / ledelse som aktivt tilrettelegger empowerment og sosial kapitalbygging

Undersøkelser av minoritetenes holdninger og deres opplevelser av det danske sannfunnet gir noen overordnede konklusjoner:
Det ser ut som nyansert, differensiert og anerkjennende sysselsetningsinnsats virker. De fleste respondenter var rimelig fornøyd. Kontinuitet i prosjektene er særlig viktig for suksess og resultater. Globaliseringen gir nye utfordringer for den moderne velferdsstaten og demokratier. Et kontroversielt spørsmål er hvordan kampen for økonomisk likestilling er knyttet til kampen for anerkjennelse av forskjeller i forholdet kjønn og etnisitet.

Her kan du lese om Roskilde universitet