Bli kjent med Bylab

Husbanken og Områdeløft tok invitten, og deltok tidlig i januar på frokostmøte på DogA, der deltakerne fikk høre om Norsk Forms satsing på Bylab. Hvordan jobber de, og hva kan de bistå kommuner med?

Norsk Form er Kulturdepartementets faglige rådgiver og utøvende organ innenfor Norsk arkitekturpolitikk. Rådgiver i Norsk Form Guro Voss Gabrielsen forteller:

– I Bylab fungerer vi som ressursgruppe for steds- og byutvikling og har som oppgave å styrke kommunenes kunnskap og bevissthet innenfor utvalgte innsatsområder.

Bylab jobber med tematikk og eksempler som er direkte matnyttig for mange kommuner, med hensyn til kompetanseutvikling. Tilbudet til kommunene er basert på en systematisk kunnskapsinnsamling og formidling av gode forbilder.
– Vi samler og deler praktiske erfaringer og tilbyr kunnskap og verktøy for at kommunene skal kunne gjennomføre fruktbare lokale prosesser. Bylab arbeider for å stimulere løsninger med høy kvalitet, nytenkning og medvirkning i utviklingen av nærmiljøer, steder og byer, sier Gabrielsen.

Pågående prosjekter

  • Omsorgsboliger
  • Billige uterom
  • Kjøpesentre

Norskform har utgitt flere publikasjoner som kan lastes ned fra deres nettsider.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.