Best med tverrfaglig metode

– Forståelse av kulturelle forhold, koblet med kunnskap om geografien og fysiske landskap, sammen med aktuell økonomi og politikk bør bestandig danne utgangspunkt for områdeutvikling, sier Søren Møller Christensen og Nicolai Calberg fra det danske firmaet Hausenberg.

Hausenberg er et dansk rådgivnings- og analysebyrå som bistår offentlige og private instanser med prosjekter som handler om byutvikling, planlegging og arkitektur. Nylig var de på studietur til Oslo - for å kikke nærmere på resultatene av områdeløft i Groruddalen. I tillegg tok de seg tid til et møte med Husbanken.

Under møtet fortalte Christensen og Calberg om hvordan de anvender mange ulike metoder i arbeids- og utviklingsprosesser. De har spesielt fokus på de kulturelle og sosiale aspekter i utformingen av offentlige rom. På metodesiden brukes mange ulike innfallsvinkler.

  
 Nicolai Calberg og Søren Møller Christensen (foto: Husbanken) 

 – Arbeidet vi gjør baserer seg på etnografisk, antropologisk og samfunnsvitenskapelig metode. Og vi holder oss oppdatert på ny forskning i disse feltene. I tillegg anvendes analyser og planverktøy, medvirkningsprosesser, og ulike former for prosjektledelse. Hausenberg påtar seg dessuten undervisningsoppdrag, gjør presentasjoner og debattledelse.

– Vi jobber helhetlig og fokuserer på samspillet mellom, på den ene siden, hverdagen og på den annen side, det strategiske nivået, endringsprosesser og nivåverktøy, sier de. 
                                                                                      
Mennesket - i sentrum
Nicolai Calberg er spesielt opptatt av den tradisjonen innenfor urban planleggingsfilosofi som setter mennesket i sentrum av byen.

– Noen av ideene er fra arkitekt Jan Gehl. Men jeg henter også ideer fra Maarten Hajer og Arnold Reijndorp. I boka si, "In Search of the New Public Domain", utgitt i 2001, fremmet de påstanden om at offentlige rom i stadig økende grad er steder der mennesker er i transitt - på vei. For eksempel gjennom kollektivknyttepunkter, shoppingsentre og tilsvarende plasser hvor folk møtes. Utformingen av slike rom spiller inn på om det blir mellommenneskelig interaksjon - eller om det forblir steder der store menneskemengder bare går "forbi", forklarer han.

Det borger- og brukerorienterte perspektivet er det sentrale punktet for mange av våre prosjekter, der vi i hovedsak gir råd i utviklingsprosjekter som har det urbane livet på dagsorden. Det kan handle om integrasjonsprosesser, strategisk planlegging, arv, brukerdrevet innovasjon, bærekraft og kulturelt mangfold. Dialog og samarbeid på tvers av disipliner gir en god base, sier de to.

Christensen og Calberg besøkte områdeløftet Furuset i forkant av møtet i Husbanken.