Beboermobilisering på Veitvet - Sletteløkka

Tiltak og erfaringer fra praktisk områdeløftarbeid med Områdeprogram for Perlekjedet og Helhetsplan for sletteløkka

Se og hør foredraget

Trude Mette Johansen forteller hvordan initiativet til deltakelse for å skape et bedre lokalmiljø ikke kom nedenfra innledningsvis i prosjektet. – Lokalbefolkningen klaget lite, men var samtidig passive. Vår metode for å engasjere ble å gå fra dør til dør, ringe på hos folk, og si: “Nå må dere våkne opp! Nå må dere bli med å leite sjøl, etter muligheter”.
 Dør-til-døraksjonen hjalp. Etter dette så man raskt holdningsendringer blant beboerne. 

På bakgrunn blant annet av stedsanalyse og åpen workshop/utstilling ble det klart at området manglet gode møteplasser og at beboerne ønsket flere aktiviteter for barn og ungdom.  Strakstiltak ble iverksatt, som enkel beplantning og skape hyggeligere oppganger. Det såkalte Perlekjedet ble definert som innsatsområde – i ferd med å bli kultur- og miljøgate. Barn har fått flere og oppgraderte lekeplasser, det er utplassert flere benker og reetablert en fotballbane, underganger har fått flott belysning og oppleves nå som tryggere. I tillegg har man åpnet “Stikk Innom Kontoret”, et treffested og en katalysator for initiativ. En målsetning for kontoret er å være synlige og å satse på kultur, i tillegg til å lytte til barn og unge. Kontoret fungerer som møtelokale, informasjonssenter, kurssted – med mer, og minst 20 beboere er innom hver dag. Stikk Innom er en stor suksess.

Les også om "Stikk Innom" i vår prosjektkatalog


 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.