Avsluttende ord og vel hjem

-Det viktigste som har skjedd i Oslo de siste 10 årene! Dette er budskapet fra kommunaldirektøren Geir B. Aga i Oslo kommune ved avslutningen av konferansen. Ti tusen involverte - stedsutvikling og byutvikling hånd i hånd.

Se og hør innlegget til Geir B Aga

-Dette er spennende og viktig! Jeg er veldig optimistisk med hensyn til områdeløft,- uttaler Geir B Aga entusiastisk.

Kommunaldirektøren har et engasjert sluttinnlegg på konferansen, hvor trekker fram og poengterer mange ulike aspekter ved områdeløftarbeidet. At arbeidet har medført modellering av nye samarbeidsmønstre mellom stat og kommune, og bydel og etater, og bydelene er i ferd med å få en rolle som samfunnsutviklere, er to av hovedbudskapene fra direktøren.

- Nå må vi få konsept og arbeidsmetoder ut til andre bydeler og andre i Oslo kommune og ellers, - sier direktøren. - Dette er noe av essensen i å være en lærende organisasjon.

Informasjon om Groruddalen i Oslo kommune