Åpning av konferansen

–Områdebasert innsats, som områdeløft i Groruddalsatsingen, er et viktig supplement til de tradisjonelle velferdsordningene, påpeker Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken , ved åpningen av konferansen.

Her kan du se og høre åpningen og åpningstalen til Øistensen (starter etter 3 1/2 minutt) 

Områdeløft kan bidra til å forebygge og forhindre nedadgående spiraler i områder med særlige levekårsutfordringer, og er et verdifullt virkemiddel i levekårsutsatte områder.

– Negative utviklingsprosesser kan oppstå i utsatte områder med levekårsutfordringer. Kulturelle, sosiale, økonomiske og fysiske prosesser påvirker hverandre gjensidig og fører ofte til en sosial og fysisk nedgradering av områdene. Det er sammensatte og krevende utfordringer vi ser i Groruddalen i likhet med andre byområder i Norge og i utlandet, hevder direktøren.– Dagens utfordringer krever nye metoder og virkemidler, mener Øistensen, som legger vekt på at områdeløft ikke vil avskaffe individuell fattigdom, men bidra til at beboernes fysiske omgivelser bedres og at det stimuleres til sosial inkludering i nærmiljøet.

– I områdeløftene i Groruddalen er bydelen drivkraften i arbeidet, men et langsiktig og forpliktende samarbeid mellom stat og kommune er påkrevd for å lykkes i arbeidet, understreker han.