Konfliktrådet på Furuset er i gang

Onsdag 23. september 2009 åpnet konfliktløsningssenter på Gran Nærmiljøsenter på Furuset. Senteret tilbyr kurs i konfliktløsning og er åpent for alle som ønsker megleropplæring.

 Å leve i tette, moderne, flerkulturelle lokalsamfunn stiller store krav i en hektisk hverdag. Det kan oftere oppstå konflikter som om de kan eskalerer kan utløse problemer for bomiljøene. Bydel Alna satser på at konfliktmegling på et tidlig tidspunkt, kan bidra til å unngå en slik negativ utviklingen i bomiljøene.

– Vi har tro på at mange konflikter kan løses på et tidlig tidspunkt om partene kommer sammen og snakker om situasjonen. Dette er et sted å få hjelp til oppklarende samtaler, forteller leder for konfliktløsningssenteret Jamil Syed i Bydel Alna.

Åpning av kofliktløsningssenteret på Furuset (foto: Bydel Alna).

Mer bærekraftige bomiljøer
Konfliktløsningssenteret skal legge til rette for et positivt møte hvor de som er involverte kan få snakke sammen om det som har skjedd og hvordan de opplever situasjonen.

Innholdet i tilbudet er:
• Råd og veiledning
• Megling der dette ønskes av begge parter
• Konflikthåndteringskurs
• Forebyggende arbeid
• Hjelp til å snakke sammen

– Bydel Alna tror på dialog og forståelse. Tilrettelegging for mellommenneskelig kommunikasjon vil føre til bærekraftige bomiljøer; bedre naboskap og samhandling, sier Syed.