Delprosjektleder Jamil Syed

Bomiljøprosjektet ”Bo sammen” inngår i områdeløftet på Furuset. Jamil Syed arrangerer sosiale samlinger med læring for beboerne i borettslagene på Furuset for å fremme forståelse mellom naboer og større bevissthet om ansvaret for det man eier sammen. På den måten kan “Bo sammen” skape gode relasjoner.

 

Én oppgang - én storfamilie
«Bo sammen»-programmet startet i 2009 som en del av områdeløftet på Furuset. Det gjennomføres i et boligområde med 9000 beboere hvorav 42 prosent har ikke-vestlig bakgrunn.

– Folk har god bruk for kunnskap og informasjon om hva det vil si å bo i blokk i Norge, hva et borettslag er og hva plikter og rettigheter innebærer. De eneste som noen gang har hørt om borettslag før, er folk fra Norden. Ingen andre veit hva ordet betyr, hvordan skal du kunne kjenne deg hjemme og få røtter her da, spør Syed.

Forebygger konflikter
Foruten felles ivaretakelse av bomiljøet er forebygging og håndtering av konflikter i bomiljøer en del av «Bo sammen»-programmet. Det startet med at styremedlemmer i borettslagene fikk innføring i å holde sosiale samlinger for beboerne. Nå tar de og andre ildsjeler ballen videre og arrangerer beboermøter for «menige» borettslagsmedlemmer.

– Vi samler cirka 14 – 15 beboere fra samme borettslag. Det er en enhet som kan minne om en storfamilie, sier Jamil Syed.
Foran hver samling går han og noen av de 55 andre skolerte medarbeiderne fra dør til dør og inviterer til samlingene. Borettslaget står for lokaler i sine velferdsrom på kurskveldene. Bydelen hjelper med barnepass og servering av mat.

Felles forståelse
– Hver samling ledes av to personer; en med og en uten minoritetsbakgrunn, presiserer Syed som selv kom fra Pakistan til Norge i 1973 og har urdu som andrespråk. Han har bakgrunn blant annet fra 12 års arbeid som konfliktråds- og elevmekler i Oslo. Hans nåværende faste stilling er hos barnevernet der han jobber som miljøterapeut. Gjennom "Bo sammen" får man integrering og inkludering mellom beboerne. Når de lærer dialog og kommunikasjon, så bygges en felles forståelse, og dermed får vi et tryggere og triveligere miljø i samfunnet. “Bo sammen” bygger på voksenopplæringsmetodikk der man reflekterer over og diskuterer konkrete situasjoner. Samtidig inkluderes deltakere, gruppearbeid og rollespill, og ny kunnskap, blant annet om Husleieloven.  

– Det er viktig å skape en trygg og god atmosfære der en tør å komme med både gode og dårlige erfaringer, sier kurslederen.

Mytene på bordet
Han oppmuntrer gjerne kursdeltakerne til å «tømme seg» for myter og forestillinger om hverandre.

– Vi er hele tiden omgitt av oppfatninger og myter om andre. Meninger som ikke er aksepterte i det miljøet vi ferdes i, lekker likevel ut: Vi kan tolke hverandre ut fra antagelser om at «nordmenn er bare opptatt av regler», at «alle utenlandske barn er ute til langt på natt» eller «"nye nordmenn” tror at fellesområdene i borettslaget er myndighetenes ansvar.». Slike holdninger kommer av og til fram «mellom linjene» og kan bidra til at bagateller utvikler seg til store konflikter, sier Syed.

Hva er likt?
– Etter en slik meningsutveksling blir det lettere og tryggere å snakke om hvordan vi vil ha det der vi bor og hvordan vi kan regulere samværet. Hvorfor har vi slike ting som husregler? Den erfarne konfliktrådsmekleren benytter også noen av verktøyene han har lært på jobben i den delen av samlingene som dreier seg om å håndtere konflikter.

– Det er alltid de som eier konflikten som sitter med løsningen, understreker han.
På Gran nærmiljøsenter er det opprettet et lokalt konfliktløsningssenter som er lett tilgjengelig for råd og veiledning og evt. mekling. Det holder åpent en dag i uka, og skal være upartisk og nøytralt, mekleren har også taushetsplikt. For tiden har tilbudet venteliste, men Syed lover at alle som ønsker dette tilbudet skal få møtetid.

Videreføring
Jamil Syed har fått gode tilbakemeldinger fra borettslagene som er med i prosjektet, og deltakere/beboere, sier at dette er et godt tiltak og det er dette vi trenger. 55 ledere står klare til å gjennomføre "Bo sammen"-samlinger, og rekrutteringen går mye lettere ettersom ryktet om kursene har spredd seg.

– Vel er jeg optimist, men jeg hadde aldri trodd oppslutningen blant beboerne skulle være så stor, sier prosjektlederen. For tiden veileder han Bydel Bjerke som også har startet et "Bo sammen"-prosjekt i Sletteløkka-området som ledd i sitt områdeløft, i tillegg til bydel Stovner
– I områdeløftet bygger vi parker og møterom og grøntområder, men jobber samtidig med medvirkning. Tenker folk at dette er deres, tar de også vare på det, avslutter Jamil Syed.

Les mer om bomiljøarbeidet på Furuset: