Aktører i områdeløft

For at arbeidet med områdeløft skal lykkes kreves det aktiv innsats og engasjement fra et mangfold av ulike aktører, - ikke minst de som er direkte involvert i arbeidet og medansvarlig for framdrift og suksess i arbeidet. 

Vi har spurt noen sentrale medarbeidere med ulike roller og ståsted om deres erfaringer med arbeidet i de ulike bydelene i Groruddalsatsingen om dette. Her kan du lese hva de mener: 

"Mer lokal makt, lokalt demokrati og deltakelse"

"Vi er hele tiden omgitt av oppfatninger og myter om andre"

"Engasjer dere!"

"Viderefør de beste tiltakene!"