Britiske erfaringer: A Holistic Approach to Addressing Anti-Social Behaviour and Environmental Degradation

Det skal være vakkert for lokalmiljøet, men det viktigste er folk - å bidra til å gi unge fremtidstro, gi dem praktisk erfaring og hjelp til å komme i arbeid og utdannelse.

Se og hør foredraget

Først regenererer vi fysiske plasser - så regenererer vi folk. Dette var hovedbudskapet til Katie Kelly. Strategien har tre stikkord; Engagement – Environment – Education. Vi engasjerer lokalbefolkningen i sine omgivelser og gir folk kompetanse.  Suksessfaktoren er å jobbe i partnerskap og sammen med lokalmiljøet.

Glasgow Regeneration Agency (GRA), er en organisasjon tilknyttet Glasgow kommune. Oppdraget er å bidra til lokale tiltak i områder med store levekårsutfordringer. GRA er en del av et team som arbeider sammen med lokalsamfunnet, politiet, lokale boligselskap, brannvesen og en rekke andre partnere som jobber lokalt.
Aksjonsområdet er bydeler der en stor del av befolkningen lever på sosiale støtteordninger. Ungdom vokser opp i omgivelser med høy arbeidsløshet, tidlig skoleslutt og uten fremtidsambisjoner om utdannelse eller jobb. Antisosial adferd er et stort problem.

I området Govan henvendte den eldre befolkningen seg til Glasgow Regeneration Agency. En ubrukt fotballplass bak høye murer var tilholdssted for uønsket adferd og skapte stor utrygghet i nærmiljøet. De eldre ønsket seg en felles hage. Etter flere år med planlegging og forankring er finansieringen på plass. Resultatet er prosjektet Pacific Gardens som har forvandling plassen til en vennlig felles hage og aktiv møteplass for lokalmiljøet.

  • Arbeidsmetoden til Glasgow Regeneration Agency er å hjelpe folk til selv å ta ansvar. Katie Kelly formidler hvordan befolkningen gjennom prosessen har arbeidet med utforming, finansiering og ansvar for drift for å få til en bærekraftig løsning.
  • De unge som i stor grad sto for hærverk og rushandlinger ble også trukket aktivt inn fra starten. Gjennom prosjektutviklingen og senere driften er den antisosiale oppførselen redusert, de unge er engasjert og har opparbeidet seg kompetanse blant annet gjennom vedlikehold som har bidratt til at de er bedre rustet til å få seg jobb.
  • Innsatsen og tilstedeværelsen vurderes som et langsiktig arbeid, der det er nødvendig å følge opp med tilstedeværelse og understøtte positiv aktivitet.