Qlik test

Test-side for kontroll av integrasjon mot Qlik Sense

Qlik Sense Mashup