Bruk av tekst og foto fra nettstedet

Vi vil gjerne at du sprer sakene våre videre - bare husk å oppgi kilde. Bilder kan ikke benyttes fritt. Rettigheter til bilder som Husbanken har fått, kan ikke automatisk videreføres.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å bruke bilder som du finner på vårt nettsted. Det er ulike leverandører av bilder på nettstedet, og det er knyttet ulike rettigheter til bildene. 

Vi tar ikke ansvar for innhold på tilknyttede nettsider som det er lenket til fra husbanken.no.

Kommentarer eller innlegg fra brukere er Husbanken heller ikke ansvarlig for selv om all informasjon lagt inn av brukere blir kontrollert og sjekket av oss før de blir publisert.