Bruk av tekst og foto fra nettstedet

Vi vil gjerne at du sprer sakene våre videre - bare husk å oppgi kilde. Bilder kan ikke benyttes fritt. Rettigheter til bilder som Husbanken har fått, kan ikke automatisk videreføres.

Ta kontakt med oss hvis du er interessert i å bruke bilder som du finner på vårt nettsted.

Det er mange ulike billedleverandører på nettsidene, både eksterne og interne. Fototgraf på de fleste billedtoppene er Marius Rua, ellers er det brukt mange bilder fra Colourbox som er en billedbase som Husbanken abonnerer på.

Vi tar ikke ansvar for innhold på tilknyttede nettsider som det er lenket til fra husbanken.no.

Kommentarer eller innlegg fra brukere er Husbanken heller ikke ansvarlig for selv om all informasjon lagt inn av brukere blir kontrollert og sjekket av oss før de blir publisert.