Husbankens låneramme økes med fem milliarder kroner

Regjeringen foreslår å øke Husbankens ramme for tilsagn om lån i 2012 med fem milliarder kroner til 20 milliarder. Ekstrabevilgningen blir fremmet i en egen stortingsproposisjon.

- Jeg er fornøyd med at kommunal- og regionalmininster Liv Signe Navarsete med dette legger  til rette for at enda flere vanskeligstilte kan få egen bolig og at flere boliger med miljø og universelle kvaliteter blir bygget, sier Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken.

Forslaget om økt ramme blir lagt fram for Stortinget i høst. 

Innenfor lånerammen gir Husbanken lån til barnehager, startlån til unge og vanskeligstilte på boligmarkedet og grunnlån til oppføring av nye eller utbedring av eksisterende boliger.

Ved utgangen av august har Husbanken gitt tilsagn om grunnlån til oppføring av nye boliger for 7 milliarder  kroner.

- Den økte rammen betyr at vi kan yte bistand i de deler av markedet som trenger Husbankens supplement. At etterspørselen etter grunnlån er såpass stor, innebærer at det vil bli bygget enda flere boliger med miljø- og universelle kvaliteter, sier Bård Øistensen.

Ved utgangen av august er det gitt tilsagn til kommunene  om startlån for 5,7 milliarder kroner.

-Startlånet er prioritert. Med økende etterspørsel vil vi gjenta vår anmodning til kommunene om å prioritere dem som har varige problemer med å etablere seg på boligmarkedet uten startlån, sier Bård Øistensen.

Totalt er Husbankens låneramme belastet med 13,5 milliarder kroner ved utgangen av august.

Se pressemeldingen fra Kommunal- og regionaldepartementet her.